Du kan nå oss på flere måter

Ring 225 66 700, trykk på chat-ikonet eller skriv en melding for å få kontakt med en av våre rådgivere. Vi kan bidra til problemløsning og mestring.

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag: 

09.00 - 15.00

Torsdag:
09.00 - 18.00

Du kan  også henvende deg til oss via

Verneombudrollen — uriaspost eller mulighet?

Alle arbeidsplasser med minst 10 ansatte skal ifølge Arbeidsmiljøloven velge et verneombud. På mange arbeidsplasser er det vanskelig å få ansatte til å ta på seg vervet. Er det en Uriaspost, eller er det en god mulighet til å jobbe for arbeidsmiljøet?

En uriaspost er en utsatt post eller et vanskelig, farlig verv. Begrepet stammer fra Det gamle testamentet. Kong David hadde gjort soldaten Urias kone Batseba, gravid. Kongen befalte så at Urias skulle plasseres på den mest utsatte posten i neste slag slik at han ble drept. Urias omkom i krigen og kong David giftet seg med den skjønne Batseba.

Verneombudet

  • Ansattes representant
  • Skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet.
  • Skal også påse at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med arbeidsmiljøloven.
  • Lovpålagt funksjon for virksomheter med mer enn 10 ansatte (Arbeidsmiljøloven § 6-1)
  • Oppgavene beskrevet i Arbeidsmiljøloven § 6-2

Mange verneombud opplever at de sa ja til vervet av mangel på andre villige kandidater, enten fordi de var nyansatte og ikke visste hva de gikk til eller de var erfarne og tenkte at ja vel da, nå  er det vel min tur. Og så kommer spørsmålet: Hva nå? Hva er min rolle i dette?

Hvordan virksomheten velger å ivareta verneombudets rolle og posisjon er forskjellig fra type virksomhet og hvordan de har pleid å gjøre det. Alle nye verneombud har rett på å få opplæring i hva vervet innebærer. I etterkant av opplæringen, som ofte betegnes som 40-timers kurs, kan mange føle seg overveldet over hva de skal ta fatt i og hvordan.  Kanskje spesielt på det psykososiale området.  Hva er for eksempel verneombudets viktigste oppgave dersom en kollega ber om hjelp fordi han blir mobbet av en kollega?

Hvis det dreier seg om atferd som kan komme inn under trakasseringsbegrepet i arbeidsmiljøloven, skal det finnes  rutiner for å håndtere dette på arbeidsplassen.. Den som melder trakassering/mobbing skal bli hørt, og ledelsen må  sikre at saken får en formell og saklig oppfølging.

I rutinene skal det stå hvem som skal involveres i saken, (arbeidsgiver, tillitsvalgt, verneombud, personalavdeling, BHT), og hvilke roller de eventuelt skal ivareta.

Begge involverte parter må få anledning til å uttale seg slik at fakta kan komme frem. Dette må ses så på i forhold til hva loven sier. Konkrete tiltak, som f.eks. innebærer sanksjoner for uakseptable handlinger, settes da i verk.

Den som har vært utsatt for mobbing vil trenge særlig støtte og oppfølging i etterkant. I tillegg må det vurderes organisatoriske tiltak, som endring i rutiner, tydeliggjøring av roller og oppgavefordeling, kompetanseheving etc., for å unngå tilsvarende hendelser senere.

Når verneombud forteller til oss at de er usikre på rollen sin, svarer vi at de som verneombud er med i et team der ledelsen har ansvaret for handling. Dersom ledelsen ikke tar det, må verneombudet etterspørre handling, samt være med i arbeidet med å håndtere saken og etablere rutiner. På den måten vil muligheten for at vervet blir en uriaspost minke.

Det ligger gevinst i å gjøre vervet mer forutsigbart, og verdsette verneombudets rolle som et korrigerende element.

Les mer i artikkelen Om verneombudets rolle og "bruksområde". Der kan også Arbeidstilsynets veileder "Du er valgt til verneombud", lastes ned. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.