Du kan nå oss på flere måter

Ring 225 66 700, trykk på chat-ikonet eller skriv en melding for å få kontakt med en av våre rådgivere. Vi kan bidra til problemløsning og mestring.

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag: 

09.00 - 15.00

Torsdag:
09.00 - 18.00

Du kan  også henvende deg til oss via

Rett til fri ved barnehage- og skolestart?

Det nærmer seg skolestart og da kommer spørsmålene om arbeidstaker har rett til fri for å følge barnet første skoledag eller for tilvenning til barnehagen.

Overgangen til en ny hverdagssituasjon er tøff for både for barna og de voksne, og en god barnehagetilvenning og skolestart kan gjøre denne tiden lettere for alle.

Det er svært vanlig å få innvilget permisjon med lønn i tre dager i forbindelse med barnehagetilvenning og en dag ved skolestart, som en del av velferdspermisjonsordningen på arbeidsplassen. Dette er ikke en lovestet rett i arbeidsmiljøloven eller andre lover.

Hvordan har det seg da at det er blitt vanlig å få fri med lønn disse dagene?
Grunnen er at virksomheter som har inngått en tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner har et regelverk der velferdspermisjon er et av punktene. Virksomheter som ikke er tilknyttet en slik avtale har kan ha slike bestemmelser skrevet ned i et personalreglement.

Velferdspermisjon
En velferdspermisjon er en del av arbeidsgiver sin personalpolitikk og det karakteristiske ved en velferdspermisjon er at arbeidstaker får fri når det er en viktig eller god grunn bak ønsket om permisjon.

Det rettslige grunnlaget for velferdspermisjoner er i arbeidsgivers styringsrett kombinert med tariffavtaler, personalhåndbøker eller andre rutiner i bedriften. Det er altså arbeidsgiver som har adgang til å innvilge velferdspermisjon.

Det er et krav at styringsretten skal utøves saklig. Arbeidsgiver vil med bakgrunn i dette ikke kunne forskjellsbehandle arbeidstakere etter eget forgodtbefinnende. Likebehandling er et viktig prinsipp, og dersom det er praksis å innvilge en fridag med lønn i forbindelse med skolestart, bør arbeidsgiver ha en saklig grunn for å bryte med denne praksisen.

Hva er så viktige velferdsgrunner at man får fri med lønn?
I statens personalhåndbok var det tidligere satt opp gode velferdsgrunner; blant annet sykdom hos noen arbeidstakeren har daglig omsorg for, tilvenning av barn i barnehage, barns første skoledag, giftermål, deltakelse i begravelse og flytting.
Dette er ikke lenger detaljregulert, og det er dermed den enkelte arbeidsgiver som må vurdere i hvert enkelt tilfelle hvorvidt det er grunnlag for å tilstå velferdspermisjon. Det er likevel tradisjon for å gi tjenestefri i situasjoner som nevnt ovenfor, samtidig som også andre omstendigheter kan kvalifisere.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.