Du kan nå oss på flere måter

Ring 225 66 700, trykk på chat-ikonet eller skriv en melding for å få kontakt med en av våre rådgivere. Vi kan bidra til problemløsning og mestring.

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag: 

09.00 - 15.00

Torsdag:
09.00 - 18.00

Du kan  også henvende deg til oss via

Kan ledere skalte og valte med ansatte som de vil?

Colourbox

Omstillinger i arbeidslivet har blitt vanlig og de aller fleste arbeidstakere må i løpet karrieren gjøre andre oppgaver enn de startet med. Mange er fleksible og liker nye utfordringer. Men hvis oppgavene endres mye, og lønn eller arbeidstid reduseres, er situasjonen spesiell. Flere kontakter da Arbeidslivstelefonen.  

Utgangspunktet er at arbeidstaker skal utføre de arbeidsoppgavene som er fastsatt i arbeidsavtalen, stillingsinstruks o.l. Det er likevel bare et utgangspunkt.

I arbeidsmiljøloven står det beskrevet om arbeidsgivers styringsrett. En rett  arbeidsgiver har, i kraft av at det tross alt er han som betaler lønn til en ansatt, på bakgrunn av hvilke oppgaver  han ønsker å få utført.

I kraft av styringsretten vil arbeidsgiveren kunne utføre visse endringer i den ansattes daglige arbeidsoppgaver. Men også styringsretten kan være begrenset hvis en ansatt har en arbeidskontrakt, stillingsinstruks o.l der det er spesifisert hvilke oppgaver en ansatt skal utføre. Arbeidstaker har normalt ikke krav på å få utføre helt bestemte arbeidsoppgaver ved en virksomhet.

Styringsretten er tradisjonelt definert som arbeidsgivers rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Rettspraksis viser at arbeidsgivere som foretar omorganiseringer har relativt vid endringsadgang når det gjelder de ansattes arbeidsoppgaver.

For en ansatt er det arbeidsavtalen eller arbeidskontrakten som gjelder ved rettigheter, omstillinger eller andre endringer i de oppgaver den ansatte skal gjøre. Som regel står det i kontrakten at den ansatte er ansatt hos firma NN A/S, med plassering fortiden i avdeling NN som arbeidssted. Videre  henvises ofte til en stillingsinstruks angående  hvilke oppgaver og ansvarsområder vedkommende har.

Står det i arbeidsavtalen at den ansatte skal jobbe ved en bestemt avdeling med helt konkrete oppgaver, kan imidlertid ikke leder flytte vedkommende til andre oppgaver uten videre.

Dette betyr i realiteten at en ansatt må være forberedt og villig til å gjøre andre oppgaver ved virksomheten enn det  denne ble ansatt som, hvis dette blir nødvendig.

Arbeidsgiver kan likevel ikke foreta så store endringer av innholdet i arbeidsoppgavene og arbeidsforholdet at stillingens grunnpreg/kjerneinnhold endres – det går med andre ord en grense for hva arbeidsgiver kan pålegge en arbeidstaker uten samtykke.

Hvilke endringer den ansatte må godta, vil det være arbeidsavtalen, stillingsinstruksen og lignende som avgjør. Også sedvaner i bransjen og praksis i det aktuelle arbeidsforholdet og på arbeidsplassen vil være av betydning, da dette ofte gir gode indikasjoner på hva stillingens ”grunnpreg” er.

Dersom styringsretten ikke gir grunnlag for å foreta de aktuelle endringer kan arbeidsgiver iverksette en såkalt "endringsoppsigelse". Dette innebærer at den ansatte  tilbys en annens stilling i bedriften, dersom vedkommende takker nei har arbeidsgiver en saklig grunn til oppsigelse.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.