Du kan nå oss på flere måter

Ring 225 66 700, trykk på chat-ikonet eller skriv en melding for å få kontakt med en av våre rådgivere. Vi kan bidra til problemløsning og mestring.

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag: 

09.00 - 15.00

Torsdag:
09.00 - 18.00

Du kan  også henvende deg til oss via

Hvordan få til god tilrettelegging?

Ill. Colourbox

Arbeidslivstelefonen får ofte spørsmål fra sykmeldte innringere om hvilke krav de kan sette til at arbeidsgiver skal tilrettelegge på arbeidsplassen slik at de kan komme seg tilbake i jobb.

Plikter på begge sider - tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt.

Svaret er at tilrettelegging ikke er forklart i detaljer i lovverket men stadfester at arbeidsgiver, så langt det er mulig, skal iverksette nødvendige tiltak for at sykmeldt arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. (Jfr.§ 4-6 i Arbeidsmiljøloven).

Videre sier loven at arbeidstaker fortrinnsvis skal gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden. Hvis dette ikke er hensiktsmessig kan det også være aktuelt å forsøke et annet arbeid.

Men det er ikke bare arbeidsgiver som har plikter. Arbeidstaker har også medvirkningsplikt i sykefraværsarbeidet. Det dreier seg om plikt til å delta i utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplaner og plikt til å delta i dialogmøter.

Tilretteleggingen i det enkelte tilfelle vil være forskjellig alt etter arbeidets art og den sykmeldtes sykdom og arbeidsevne. Vi i Arbeidslivstelefonen støtter opp om at det er veldig viktig med dialog og at den sykmeldte vil tjene på å være åpen i forhold til arbeidsevne og mulig tilrettelegging. Men det er viktig å presisere at arbeidsgiver ikke har rett til å vite diagnosen.

Det finnes mange gode nettsider om sykefraværsoppfølging og tilrettelegging på nettet. Søk det opp på nettet og kontakt oss gjerne for en samtale om hvilke behov du har og hvordan komme i god dialog med arbeidsplassen eller den sykmeldte om hvordan få til best mulig tilrettelegging. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.